NASTOPI

*** Kontakt za nastope: 040 / 644 - 446 ***

",$full); $full = str_replace(";)","\"\"",$full); $full = str_replace(":H","\"\"",$full); $full = str_replace(":h","\"\"",$full); $full = str_replace(";@","\"\"",$full); $full = str_replace(":8","\"\"",$full); $full = str_replace(";(","\"\"",$full); $full = str_replace(":S","\"\"",$full); $full = str_replace(":s","\"\"",$full); $full = str_replace("<3","\"\"",$full); $full = str_replace(":@","\"\"",$full); $full = str_replace(":O","\"\"",$full); $full = str_replace(":o","\"\"",$full); $full = str_replace(":Z","\"\"",$full); $full = str_replace(":z","\"\"",$full); $full = str_replace(":p","\"\"",$full); $full = str_replace(":P","\"\"",$full); } echo "
$tittel
$full
« nazaj
"; if($Allow_commenting == "Ja") { TellKommentarer($id); } echo "

"; } else echo "

ERROR: No such ID!

\n"; // Kommentering.. if($Allow_commenting == 'Ja') { echo "

Komentarji:

"; LagNyFil("$folder/data/comments/$id.txt", ""); if(count(file("$folder/data/comments/$id.txt")) == "") { echo "Ni komentarjev

"; } $show = 0; $nid = 0; $file = file("$folder/data/comments/$id.txt"); while ($file[$nid]) { $n = explode("|", $file[$nid]); if ($n[0] == $id) { $id = $n[0]; $navn = $n[1]; $email = $n[2]; $url = $n[3]; $comment_n = $n[4]; $dato = $n[5]; $show = 1; } $nid++; } if ($show == 1) { $file = file("$folder/data/comments/$id.txt"); $line = 0; while ($file[$line]) { $col = explode("|", $file[$line]); echo " "; } echo "
"; if($email !== "") { echo "$navn"; } else { echo "$navn"; } echo " $dato
$comment_n
"; if($url !== "" or $url !== "http://") { echo "Stran: $url

"; $line++; } } echo <<< KOMMENTARFORM
Ime:
Email:
Stran:
Komentar:
 
KOMMENTARFORM; if($_GET['sub'] == 'add_comment') { if(empty($navn) and empty($comment)) { echo "

Niste izpolnili vseh polj!

"; } elseif(strlen($comment > 500)) { echo "

Komentar je predolg!

"; } elseif($Use_flooder == 'true' and flooder("$folder/data/flood.db.php", $id)) echo "

Flooder activated! You have to wait to the next hour to post a new comment!

"; else { $date = date("m/d/Y"); $file = fopen("$folder/data/comments/$id.txt", 'r'); $read = fread($file, filesize("$folder/data/comments/$id.txt")); fclose($file); $fp = fopen("$folder/data/comments/$id.txt", 'w'); fwrite($fp, "$id|$navn|$email|$url|$comment|$date|\n$read"); fclose($fp); echo "Komentar uspe�no dodan."; } } } } elseif($action == 'comments' and isset($id) and $Allow_commenting == 'Ja') { echo "

Sedaj komentiraete id $id

"; LagNyFil("$folder/data/comments/$id.txt", ""); if(count(file("$folder/data/comments/$id.txt")) == "") { echo "Ni komentarjev

"; } $show = 0; $nid = 0; $file = file("$folder/data/comments/$id.txt"); while ($file[$nid]) { $n = explode("|", $file[$nid]); if ($n[0] == $id) { $id = $n[0]; $navn = $n[1]; $email = $n[2]; $url = $n[3]; $dato = $n[5]; $show = 1; } $nid++; } if ($show == 1) { $file = file("$folder/data/comments/$id.txt"); $line = 0; while ($file[$line]) { $col = explode("|", $file[$line]); echo " "; } echo "
"; if($email !== "") { echo "$navn"; } else { echo "$navn"; } echo " $dato
$comment_n
"; if($url !== "" or $url !== "http://") { echo "Stran: $url

"; $line++; } } echo <<< KOMMENTARFORM
Ime:
Email:
Stran:
Komentar:
 
KOMMENTARFORM; if($_GET['sub'] == 'add_comment') { if(empty($navn) and empty($comment)) { echo "

Required fields are missing!

"; } elseif(strlen($comment > 500)) { echo "

The comment is too long!

"; } elseif(flooder("$folder/data/flood.db.php", $id)) echo "

Flooder activated! You have to wait to the next hout to post a new comment!

"; else { $date = date("d/m/Y"); $file = fopen("$folder/data/comments/$id.txt", 'r'); $read = fread($file, filesize("$folder/data/comments/$id.txt")); fclose($file); $fp = fopen("$folder/data/comments/$id.txt", 'w'); fwrite($fp, "$id|$navn|$email|$url|$comment|$date|\n$read"); fclose($fp); echo "The comment has been posted."; } } } else { $b = 0; $i = 0; $allnews = file("$folder/$DbFile"); if (empty($start) || $start < 1) $start = 1; while ($allnews[$i]) { $b++; $short = explode("|", $allnews[$i]); if (($b >= $start) && ($b < $PerPage+$start)) { $short_id = $short[0]; $short_tittel = $short[1]; $short_avatar = $short[2]; $short_ingress = $short[3]; $short_full = $short[4]; $short_dato = $short[6]; $short_tid = $short[7]; $short_ingress = str_replace(":)","\"\"",$short_ingress); $short_ingress = str_replace(";)","\"\"",$short_ingress); $short_ingress = str_replace(":H","\"\"",$short_ingress); $short_ingress = str_replace(":h","\"\"",$short_ingress); $short_ingress = str_replace(";@","\"\"",$short_ingress); $short_ingress = str_replace(":8","\"\"",$short_ingress); $short_ingress = str_replace(";(","\"\"",$short_ingress); $short_ingress = str_replace(":S","\"\"",$short_ingress); $short_ingress = str_replace(":s","\"\"",$short_ingress); $short_ingress = str_replace("<3","\"\"",$short_ingress); $short_ingress = str_replace(":@","\"\"",$short_ingress); $short_ingress = str_replace(":O","\"\"",$short_ingress); $short_ingress = str_replace(":o","\"\"",$short_ingress); $short_ingress = str_replace(":Z","\"\"",$short_ingress); $short_ingress = str_replace(":z","\"\"",$short_ingress); $short_ingress = str_replace(":p","\"\"",$short_ingress); $short_ingress = str_replace(":P","\"\"",$short_ingress); $short_full = trim($short[4]); echo "

$short_tittel

$short_ingress
"; if($short_full !== "") { echo " Več..."; if($Allow_commenting == 'Ja') {echo " | ";} echo ""; if($Allow_commenting == "Ja") { TellKommentarer($short_id); } echo "

"; } else { echo ""; if($Allow_commenting == "Ja") { TellKommentarer($short_id); } echo "

"; } } $i++; } echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
"; echo "

"; $ro = round(round(100 * $start / $PerPage -50) / 100 +1); if ($start == 1) $ro = 1; if ($start >= $PerPage * $PerPage +1) $ro = $ro-1; $do = round(round(100 * $b / $PerPage +49) / 100); if ($do < 1) $do = 1; $next = $start+$PerPage; $prev = $start-$PerPage; if ($prev <= 1) $prev = 1; if ($start > $PerPage) echo "«« Novejše _ "; if ($b >= $start+$PerPage) echo "Starejše »»"; echo "

"; echo "

"; } echo "
"; // echo "" . base64_decode("TmV3cyBjb250ZW50IG1hbmFnZW1lbnQgcG93ZXJlZCBieSA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmNvcmRvcHJvZHVjdGlvbi5jb20iPmNvcmRvcHJvZHVjdGlvbi5jb208L2E+") . ""; echo "
"; ?>